Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Zabytki Bydgoszczy

Zabytki występujące w Bydgoszczy nie należą do czołówki ani ekstraklasy zabytków w województwie kujawsko-pomorskim, tym bardziej w Polsce, nie wspominając o skali międzynarodowej. Dominują tu budowle XIX- i XX-wieczne, wśród których największą grupą są czynszowe kamienice mieszkalne budowane w okresie protekcjonistycznej wobec Bydgoszczy polityki władz zaboru niemieckiego. Są to wprawdzie budynki bardzo reprezentatywne dla swojego okresu, wyróżniające się dobrą jakością i klasą architektury, jednak w obliczu mnogości występowania podobnych w Polsce, tym bardziej w Europie, nie stanowią one unikatu wyróżniającego się specjalnie w skali europejskiej. Są jednak jak najbardziej przymiotem określającym charakter i klimat Bydgoszczy.
 
Spośród zabytków najstarszych i najcenniejszych wyróżnia się w Bydgoszczy gotycki kościół farny (od 2004 r. katedralny), powstały w 2. poł. XV w. Jednak i on ustępuje swoją rangą historyczną i artystyczną innemu zabytkowi w najbliższej okolicy (powiecie bydgoskim) - kościołowi cysterskiemu w Koronowie, będącemu czołowym dziełem architektury tego obszaru.
 
Skromna liczba zabytków z epok przedindustrialnych oraz skromna jakość artystyczna zabytków bydgoskich w ogóle wynika przede wszystkim z faktu przeciętności tego miasta w okresach historycznych (patrz: Historia Bydgoszczy). Zarówno w czasach gotyku, renesansu i baroku Bydgoszcz należała do miast małych (epizodycznie na pocz. XVII w. liczyła prawie 5 tys. mieszkańców, a więc mogła być zaklasyfikowana do miast średnich), o takim potencjale ekonomicznym i politycznym, który nie umożliwiał powstawania tu dzieł wyjątkowych, mogących być dziś uznanymi za posiadające dużą wartość i rangę artystyczną czy zabytkową.