Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego

Miejsce / adres:
dyrekcja i administracja: ul. Gdańska 4
tel. 52 585 99 66
 
siedziby poszczególnych wystaw: patrz niżej
Godziny otwarcia:
♦ od 1 kwietnia do 30 września: wtorek, środa, piątek: 10-18, czwartek: 10-19, sobota, niedziela: 11-18
♦ od 1 października do 30 marca:  wtorek, środa, piątek: 9-16, czwartek: 9-18, sobota, niedziela: 10-16
 
Bilety wstępu:
♦ do każdego pojedynczego budynku (oprócz Exploseum): normalny: 5 zł, ulgowy: 3 zł, rodzinny: 12 zł
♦ do wszystkich poniższych budynków: normalny: 12 zł, ulgowy: 8 zł, rodzinny: 30 zł
♦ dzień bezpłatny: sobota
 

Wystawa stała Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy

Spichrze, ul. Grodzka 7-9

Ekspozycja prezentuje w sposób interaktywny międzywojenną, wielokulturową Bydgoszcz oraz rodowód historyczny miasta.
Poruszane tu kwestie dotyczą dziedzictwa kulturowego, podstawy ekonomicznej, a także złożoności i różnorodności procesów oraz zjawisk, które wspierały tworzenie się miasta nad Brdą wraz z dynamiką zachodzących w nim przemian

 

 

Wystawa stała Wyspa Młyńska - historia i teraźniejszość
budynek "Europejskie Centrum Pieniądza", ul. Mennica 4
Na wystawie został przedstawiony zarys historii Wyspy Młyńskiej, zmian zachodzących w jej układzie przestrzenno-urbanistycznym, przekształceń w zakresie pełnionych przez nią funkcji, a także procesu rewitalizacyjnego Wyspy oraz wykorzystania budynków zabytkowych przez bydgoskie Muzeum.
więcej 
 
Wystawa stała Mennica bydgoska
budynek "Europejskie Centrum Pieniądza", ul. Mennica 4
Wystawa została przygotowana z okazji powstania Europejskiego Centrum Pieniądza w budynku usytuowanym w miejscu, w którym w XVII wieku znajdowała się kamienica i pręgarnia, gdzie wybijano monety. Mennica bydgoska działająca w latach 1594-1686 jako mennica prywatna, królewska, a od 1632 r. państwowa, była jedną z najważniejszych w Rzeczypospolitej.
więcej 
 

 

Wystawa stała W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic
Biały Spichrz "Zbiory archeologiczne", ul. Mennica 2
Wystawa prezentuje kulturę materialną, a przez jej pryzmat także różne przejawy życia społecznego i duchowego wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Poprzez ciekawą aranżację plastyczną, liczne rekonstrukcje, a także wprowadzenie nowoczesnych metod przekazu, umożliwiających czynny udział w zwiedzaniu wystawy, ekspozycja przybliża atmosferę tamtych czasów.
więcej 
 
Wystawa stała Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów
Biały Spichrz "Zbiory archeologiczne", ul. Mennica 2
Wystawa prezentuje kulturę materialną, a przez jej pryzmat także różne przejawy życia społecznego i duchowego pradawnych mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Na wystawie można prześledzić zmiany technologiczne (surowiec i sposób wytwarzania) oraz ewolucję myśli ludzkiej, która stopniowo zmierzała do opanowania środowiska i ulepszenia jakości życia.
więcej 
 

 

Wystawa stała Twórczość Leona Wyczółkowskiego
ul. Mennica 7
Wystawa zorganizowana w oparciu o zbiory własne, artystyczne i biograficzne, pochodzące z Działu Leona Wyczółkowskiego oraz ze zbiorów Działu Historii i Działu Numizmatyki, ma na celu prezentację twórczości Leona Wyczółkowskiego, kierunków w malarstwie polskim oraz zapoznanie ze środowiskiem artystycznym przełomu XIX i XX wieku.
więcej 
 

 

Wystawa stała Galeria Sztuki Nowoczesnej
Czerwony Spichrz, ul. Mennica 8
Galeria Sztuki Nowoczesnej jest pokazem wybranych, najbardziej reprezentacyjnych dzieł w kolekcji bydgoskiego muzeum. Zaproponowany układ ekspozycji ma charakter chronologiczno-problemowy i odzwierciedla konkretne kierunki, nurty oraz postawy twórcze w sztuce polskiej ostatnich stu lat. Pokaz zapoznaje z realizacjami z dziedziny malarstwa, rzeźby, fotografii artystycznej i nowych mediów twórców, których nazwiska na trwałe zapisały się w historii sztuki, a jednocześnie Galeria Sztuki Nowoczesnej pozostaje zbiorem nieustannie otwartym na nową myśl artystyczną.
więcej 
 

 

   

Historia muzeum w Bydgoszczy

Koncepcja utworzenia w Bydgoszczy muzeum doczekała się realizacji dopiero po objęciu miasta przez władze polskie po 1920 r. Muzeum Miejskie otworzono 5 sierpnia 1923 r. Nie posiadało ono bogatych zbiorów, były to przede wszystkim zabytki z zakresu archeologii, historii, numizmatyki i etnografii. W swych zbiorach muzeum nie posiadało dzieł sztuki. Dlatego też, z inicjatywy prezydenta miasta Bernarda Śliwińskiego, nabyto pierwsze dzieła do zapoczątkowanej galerii obrazów, a w ramach ogólnej galerii malarstwa polskiego, kolekcji prac bydgoszczanina, Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego. W 1937 roku wdowa po Leonie Wyczółkowskim przekazała do Muzeum Miejskiego, zgodnie z wolą artysty, zbiór jego prac – olei, akwarel, pasteli, rysunków i grafik oraz pamiątek osobistych, wyposażenia pracowni i mebli. Donacja obejmowała prace olejne, rysunki, akwarele, grafiki, wyposażenie pracowni malarsko-graficznej oraz pamiątki osobiste i odznaczenia, łącznie 942 pozycje.
Po II wojnie światowej muzeum uruchomiono w 1946 r. nowym miejscu przy ul. Gdańskiej 4. Wtedy nadano mu imię Leona Wyczółkowskiego.
Bydgoskie Muzeum jest placówką wielodziałową. W chwili otwarcia po wojnie istniały zalążki czterech działów, które z upływem czasu przybrały pełną formę. Jako pierwsze wykształciły się działy: Sztuki Polskiej, Leona Wyczółkowskiego i Archeologiczny. Dopiero na przełomie 1958/1959 r. zorganizowano Dział Historii.
W 1966 r. z Działu Historii wyodrębniono Gabinet Numizmatyczny, przekształcając go z czasem w dział. W latach późniejszych z Działu Sztuki wyodrębnił się Dział Grafiki.
Jako trzy ostatnie powołane został do życia działy Etnografii, Muzyczny i Architektury Przemysłowej. Powyższa struktura  istnieje do chwili obecnej.
W latach 2007-2009 przeprowadzono rewitalizację budynków mu­zealnych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy w ramach projektu miejskiego Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego, współfi­nansowanego ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Go­spodarczego dzięki wsparciu Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.
W efekcie rewitalizacji na Wyspie Młyńskiej Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego dysponuje pięcioma budynkami z odrębnymi kolekcjami oraz Informatorium przy Galerii Sztuki Nowoczesnej. Mieszkańcy Bydgoszczy potocznie mówią o tym miejscu – Wyspa Muzeów.