Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju (bernardynów)

Miejsce / adres:
Dawne Przedmieście Kujawskie, ul. Bernardyńska 2
 
Międzynarodowa ranga obiektu:  ---
Msze św.:
niedziela: 9.00, 10.30, 12.30,  18.00
dzień powszedni: 18.00
 
Kościół pobernardyński (obecnie garnizonowy) należy do najstarszych zabytków Bydgoszczy. Zbudowano go w stylu późnogotyckim w latach 1552-1557 na miejscu spalonego w 1545 r. kościoła drewnianego z lat 1480-1485, zbudowanego dla bernardynów, sprowadzonych do Bydgoszczy przez biskupa włocławskiego Zbiegniewa Oleśnickiego.
Ulokowano ich na dawnym Przedmieściu Toruńskim (Kujawskim), ok. 450 m na wschód od Starego Rynku, w miejscu fragmentu dawnych ogrodów zamkowych (zamek w Bydgoszczy).
Był to kościół niewielki i niewyróżniający się wyjątkową architekturą.
W XVII w. dobudowano do niego kwadratową renesansową w formie wieżę oraz 2 kaplice boczne.
 
W okresie zaborów, w 1829 r. skasowano konwent bernardynów, kościół przekazano protestantom, a klasztor protestanckiemu seminarium nauczycielskiemu, które działało tu do 1920 r. (następnie do 1969 r. działało tu technikum rolnicze, później Akademia Techniczno-Rolnicza, w 2006 r. przemianowana na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy). Wkrótce jednak funkcja kościoła zmieniła się: użytkowano go jako składnicę mebli, słomy, wytórnię naboi. W 1865 r. przywrócono funkcję religijną jako kościół garnizonowy dla armii pruskiej.
W latach 1864-1866 kościół przeszedł przekształcenie, kiedy to nadano mu formy neogotyckie: zburzono krużganki klasztorne, po zachodniej stronie nadbudowano znacznie okrągłą wieżę schodową, kruchtę i szczyt.
 

Wnętrze

Wnętrze jednonawowe, sklepione gwieździście. Nie ma wyróżniających się i licznych zabytków wyposażenia, z których najstarsza jest ambona z 2. poł. XVIII w. z płaskorzeźbami czterech ewangelistów, zrekonstruowana w 1864 r.
 

Zobacz też: Bernardyni w Bydgoszczy 

 
Zachodni szczyt kościoła i wieża, przekształcone w formach neogotyckich w XIX w.
 
Wnętrze kościoła jest jednonawowe, nie posiada wyposażenia o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej
 
Renesansowy element kościoła - wieża z XVII w.
 
Widok od północy