Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Rok Kanału Bydgoskiego w 240. rocznicę budowy

Kanał ma już 240 lat. Znajdzie się na liście UNESCO?
Rada Miasta Bydgoszczy zdecydowała o uznaniu w Bydgoszczy roku 2014 Rokiem Kanału Bydgoskiego w 240. rocznicę jego budowy. Kanał wybudowano w 1774 r. (2 lata po I rozbiorze Polski) z rozkazu króla Prus Fryderyka II Wielkiego, a zmodernizowali go Niemcy w 1914 r.
O Kanale Bydgoskim tutaj.
 
Jednocześnie władze miasta postawiły sobie za cel wpisanie Kanału Bydgoskiego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Do 1 marca 2014 r. złożony zostanie formularz akcesyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli opinia będzie pozytywna – Polski Komitet ds. UNESCO będzie mógł rekomendować wniosek do komitetu paryskiego. Planowane jest także złożenie wniosku do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o przyznanie Kanałowi Bydgoskiemu statusu Pomnika Historii RP.
 
15 stycznia 2014 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie z przedstawicielami komitetu organizacyjnego obchodów Roku Kanału Bydgoskiego. 107 szkół przedstawiło już swoje pomysły na uświetnienie jubileuszu. W planie są m.in. wystawy, np. "Żegluga na Bydgoskim Węźle Wodnym", pokonkursowa wystawa "Kanał Bydgoski w obiektywie czterech pór roku", konkursy i imprezy plenerowe - m.in.: Ster na Bydgoszcz, festyn rodzinny "Śluzy", V Bydgoski Piknik Militarny, urodziny Kanału Bydgoskiego, rekonstrukcja historyczna nawiązująca do rzecznej Flotylli Pińskiej, skierowanej w 1939 r. do Bydgoszczy.

15-01-2014