Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy w budynku Zbiorów Archeologicznych na Wyspie Młyńskiej prezentuje do końca lutego br. wystawę czasową poświęconej odkryciom archeologicznym w Bydgoszczy w ostatnich latach.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu oraz bydgoskimi  archeologami, zrzeszonymi w Sekcji Archeologicznej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.    

Wzmożony ruch budowlany, trwający od ostatnich lat XX wieku, sprawił, że na obszarze Bydgoszczy, a szczególnie  w jej centrum przeprowadzono dużą ilość badań archeologicznych. Dzięki nim nie tylko odkryto relikty dawnej zabudowy, a także pozyskano nowe materiały do odtwarzania dziejów Bydgoszczy, począwszy od jej początku, wiązanego z wczesnośredniowiecznym grodem, poprzez kształtowanie się średniowiecznego miasta lokacyjnego aż po jego rozwój w czasach nowożytnych. Efekty badań oraz ogrom niezwykle interesujących zabytków, a także  zainteresowanie społeczeństwa rezultatami prac wykopaliskowych przyczyniły się do powstania ekspozycji, z której wyłania się obraz miasta i jego mieszkańców od późnego średniowiecza (XIV wiek) aż po koniec XIX wieku. Przez pryzmat odkryć archeologicznych  ukazano zagadnienia dotyczące życia codziennego, kultury duchowej, systemu obronnego miasta oraz niektórych obiektów infrastruktury dawnej Bydgoszczy. Większość prezentowanych na wystawie eksponatów pochodzi z badań prowadzonych przez: Annę Siwiak i Wojciecha Siwiaka (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska).
Ponadto zabytki i  informacje o odkryciach pozyskano od: Roberta Grochowskiego (Castrum), Beaty Świątkiewicz-Siekierskiej, Anety Trzcińskiej-Kałużnej (Pracownia Archeologiczna ARCHEO), Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, Zespołu do Badań Dziejów Bydgoszczy, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Wyniki ekspertyz antropologicznych oraz materiał poglądowy opracował Tomasz Koczorski.

Wystawę uzupełniono licznym materiałem ilustracyjnym i fotografiami, na których autorzy badań utrwalili in situ pozostałości obiektów, często już nieczytelnych w przestrzeni dzisiejszego miasta. Informacje  tekstowe i zdjęcia z badań na poszczególnych stanowiskach archeologicznych zamieszczono w kioskach multimedialnych.

Wszystkich bydgoszczan, którzy są zainteresowani dziejami miasta i jego mieszkańców na przestrzeni wieków zapraszamy do obejrzenia ekspozycji.

15-01-2015