Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Madonna z Różą (Matka Boska Pięknej Miłości)

 
Niezidentyfikowana postać klęcząca, często błędnie kojarzona z Janem Kościeleckim
 
Znajdujący się w barokowym (ok. 1700 r.) ołtarzu głównym bydgoskiej fary (katedry) późnogotycki (ok. 1513 r.) obraz wotywny Matki Bożej Pięknej Miłości jest najcenniejszym historycznym dziełem malarskim w Bydgoszczy i jednym z najpiękniejszych wizerunków Marii powstałych w 1. ćwierci XVI w. na ziemiach polskich.
 
Przedstawia postać Madonny koronowanej przez anioły, w postawie stojącej, lewą ręką podtrzymującą Jezusa, w prawej trzymającą rozwiniętą pąsową różę.
W lewym dolnym narożniku obrazu klęczy nieproporcjonalnie mała postać modlącego się mężczyzny, wokół którego wije się banderola z gotyckim minuskułowanym napisełm łacińskim Mater Dei memento mei (Matko Boża pamiętaj o mnie). Postać ta nie jest zidentyfikowana, choć w wielu publikacjach utożsamia się ją błędnie z Janem Kościeleckim - starostą bydgoskim w latach 1457-1475 - rzekomym fundatorem obrazu.
Madonna została przedstawiona jako stojąca na półksiężycu, co tradycyjnie jest rozumiane jako jej zwycięstwo nad grzechem oraz jest znakiem jej panowania nad wszystkim, co przemija i zmienia się z czasem.
 
Obraz, wokół którego później urósł kult maryjny, został ufundowany najprawdopodobniej w 1513 r. dla nieistniejącego już klasztornego kościoła pw. Marii Panny karmelitów w Bydgoszczy, rozebranego w 1822 r. (po jego rozbiórce wiele elementów wyposażenia trafiło do kościoła farnego); powstał najprawdopodobniej w warsztacie poznańskim malarza Stanisława Skórki pochodzącego z Krakowa, stąd posiada wiele cech malarstwa małopolskiego.