Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Ostromecko

Tzw. nowy pałac, 1848 r.
16 km na wschód od Bydgoszczy, droga nr 80  |  mapa
 
Ostromecko leży na odmiennej historycznie i kulturowo Ziemi Chełmińskiej, tj. po przeciwnej stronie Wisły. Od początku istnienia państwa krzyżackiego zawsze do niego należało. Miejscowość znana jest m.in. z okazałego zespołu pałacowo-parkowego.
Pierwsze informacje o Ostromecku pochodzą z 1222 r., kiedy to wieś została przekazana przez księcia mazowieckiego Konrada biskupowi Chrystianowi, który w 1231 r. przekazuje dalej „całą darowiznę Konrada” Zakonowi Krzyżackiemu. W ich posiadaniu Ostromecko pozostaje do II pokoju toruńskiego w 1466 r., kiedy wchodzi w skład polskich Prus Królewskich, leżąc tuż przy granicy terytorium Torunia. W XVI w. było własnością szlachecką rodu Ostromeckich herbu Pomian, w XVII w. Dorpowskich herbu Junosza i Leliwa, a w latach 1717-1776 w posiadaniu Mostowskich herbu Dołęga. Paweł Mostowski, gen. wojsk polskich, stronnik króla Augusta III Sasa, konfederat barski, spiskował w celu porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i osadzenia na tronie polskim elektora brandenburskiego; po tym majątek Ostromecko został skonfiskowany.
W 1804 r. dobra ostromeckie nabył - już w innych warunkach państwowych (zabór pruski) Jakob Martin Schönborn, nobilitowany kupiec z Grudziądza. W wyniku zamążpójścia Marty Schönborn Ostromecko przechodzi na własność rodu Alvenslebenów, pozostając w ich rękach do 1945 r., którego członkowie z jednej strony byli aktywnymi hitlerowcami i zbrodniarzami wojennymi (Ludolf-Hermann von A. zaocznie skazany na karę śmierci przez polski sąd w Toruniu, jako odpowiedzialny za morderstwo co najmniej 4 247 Polaków jako dowódca Selbstschutz w 1939 r.), a z drugiej aktywnymi członkami polskich organizacji sportowych i patriotycznych (Ludolf Lulu von A.).

Zespół pałacowo-parkowy

Na zespół składają się 2 pałace.
Pierwszy, większy (tzw. nowy pałac), widoczny już z ulicy to pałac rodziny kupieckiej, od 1804 r. szlacheckiej, Schönbornów z Grudziądza z lat 1832-48, zbudowany w stylu klasycystycznym, następnie rozbudowany w 1891 r. przez kolejnego właściciela majątku Albrechta von Alvenslebena. W końcu XIX wieku do szczytu południowego korpusu dobudowano skrzydło neobarokowe - Pałacyk Myśliwski, na pocz. XX wieku do szczytu północnego dobudowano salę balową. Elewacja zachodnia budynku - ogrodowa - jest poprzedzona zespołem tarasów powstałym na początku XX wieku.
 
Pałac mniejszy (tzw. stary pałac) w głębi parku wznosi się na fundamentach dworu obronnego Dorpowskich z XVI/XVII w., został zbudowany w stylu saskiego rokoka ok. 1730 r., kryty dachem mansardowym. Należał on do kasztelana płockiego Teodora B. Mostowskiego i później do jego syna Pawła Michała Mostowskiego, wojewody pomorskiego. Elewacje pałacu są tynkowane, zdobione kolumnami, pilastrami, sztukaterią oraz dużymi reprezentacyjnymi oknami. Elewację północną, ogrodową, wzbogaca taras widokowy na dolinę Wisły. Pałac jest udostępniony do zwiedzania codziennie.

Wokół pałaców park krajobrazowy w stylu angielskim z licznymi okazami starodrzewia oraz mauzoleum grobowym właścicieli z 1878 r. Legenda głosi, że w parku pogrzebany jest też koń ze złotą szczęką. Należał do jednego z dawnych właścicieli. Ponoć zwierzę uratowało życie swemu panu podczas bitwy tracąc jednak przy tym szczękę. Wdzięczny właściciel sprawił mu nową, ze złota :-)
 
Pałac tzw. stary, zbudowany ok. 1730 r. w stylu rokokowym dla Teodora Bogdana Mostowskiego, kasztelana płockiego.
     

Kościół św. Mikołaja, Stanisława i Jana Chrzciciela

We wsi na wzniesieniu stoi kościół św. Mikołaja, Stanisława i Jana Chrzciciela z XIV w., z barokową wieżą, odnowiony i powiększony w XVII-XX w. Wewnątrz m.in. gotyckie rzeźby z XIV i XV w. (Matka Boska z dzieciątkiem, Pietà), dzwon zegarowy z 1765 r.
 

 

2014-11-25