Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Koronowo

 
26 km na północ od Bydgoszczy, droga nr 25  |  mapa
 
Koronowo jest niewielkim miasteczkiem (ok. 11 tys. mieszkańców) w północnej części powiatu bydgoskiego, na pograniczu historycznych Kujaw i Borów Tucholskich, w zakolu na lewym brzegu Brdy. Założone w 1368 r. jako własność tutejszego klasztoru cysterskiego. W 1410 r. w okolicach Koronowa miała miejsce zwycięska bitwa Polaków z Krzyżakami. W następnym roku jednak miasto zostało najechane i zniszczone przez Krzyżaków, jednak dopiero po I pokoju toruńskim (1411 r.), kiedy Koronowo przestało być miastem nadgranicznym, nastał okres stabilizacji i rozwoju w oparciu o handel spławny Brdą zbożem i drewnem, garncarstwo i browarnictwo. Od XVII w. upadek miasta. Po kasacie klasztoru w 1819 r. miasto przechodzi na własność państwa (Królestwa Prus).
 

Kościół pocysterski pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Bydgoska 23
W Koronowie przetrwało czołowe i najcenniejsze dzieło architektury okolic Bydgoszczy z Bydgoszczą włącznie: gotycko-barokowy kościół pocysterski. Odegrał on doniosłą rolę w gospodarczych i artystycznych dziejach tego obszaru.
 
Koronowski konwent cysterski założony został przez cystersów z Lubiąża na Dolnym Śląsku, ale budowla wskazuje na związki z architekturą obszaru krzyżackiej Ziemi Chełmińskiej.
Prezbiterium kościoła (najwcześniejsza część budowli) wzniesione w latach 1289-1315 przez mnicha Teodoryka (Theodoricus) jest przykładem wczesnogotyckiej monumentalnej architektury.
Kościół bazylikowy, trzynawowy z szeregiem wielobocznie zamkniętych kaplic i transeptem. Posiada bogate wyposażenie wnętrza (barokowe ołtarze, ambona, stalle, organy, obraz w ołtarzu głównym Adoracja Najświętszej Marii Panny Bartholomäusa Strobla z Torunia oraz Wskrzeszenie Piotrowina Hermana Hana z Gdańska).
 
W 1687 r. staraniem opata I. Gnińskiego dokonano znacznej przebudowy w stylu barokowym (nowe sklepienia a nawie płn. i transepcie, sklepienia gotyckie pokryto stiukami, zbarokizowano ściany nawy głównej i prezbiterium, na zewnątrz szczyty gotyckie zastąpiono barokowym). Równocześnie umieszczono we wnętrzu nowe elementy wyposażenia: ołtarz główny, ambonę i stalle. Zmieniło to w sposób istotny charakter i proporcje gotyckiego dotąd wnętrza. Jednak z zachowanych gotyckich detali zdobniczych na uwagę zasługuje na północnym ramieniu transeptu ciekawy fryz z ceramicznych, glazurowanych płytek z reliefami przedstawiającymi naprzemiennice sceny Zwiastowania i Pietà, odnoszące się do maryjnych wątków radości i boleści, które odzwierciedlają się też w oryginalnej nazwie miasta: Corona Mariae (w 1368 r. król Kazimierz Wielki udzielił zezwolenia opatowi koronowskiemu na lokację miasta na prawie magdeburskim).
Ponownie prowadzono niewielkie prace remontowe kościoła na przełomie XIX i XX w.;

Zakon cysterski uległ kasacie w czasie zaboru pruskiego, w 1819 r. i od tego czasu zabudowania klasztorne mieszczą więzienie.
 
 
Ołtarz główny barokowy z 4. ćw. XVII w. wypełnia całą szerokość prezbiterium. W nim obrazy malowane przez słynnego, jednego z najlepszych malarzy barokowych, Bartholomäusa Strobla z Torunia: w polu środkowym Adoracja Najświętszej Maryi Panny przez świętych i aniołów ze św. Janem Ewangelistą i św. Bernardem, w górnej kondygnacji: Chrystus przyjmujący w Niebie Maryję.
Pod boczymi ścianami prezbiterium stalle barokowe z końca XVII w. o bogatej dekoracji płaskorzeźbionej z progami rzeźbionymi w kształcie leżących lwów.

 

Kościół św. Andrzeja

ul. Farna / Okrzei
Kościół św. Andrzeja z 1599 r., dawniej parafialny dla miasta, obecnie filialny. Wzniesiony byc może z zachowaniem fragmentów poprzedniego z końca XIV w., staraniem Wawrzyńca Żalińskiego, miejscowego opata cystersów. W 1762 r. zniszczone sklepienia zastąpiono stropem (obecny z 1972 r.), a wieżę nakryto barokowym hełmem.
Po kasacie klasztoru cystersów w 1819 r. i przekształceniu tamtejszego kościoła w parafialny, początkowo nieczynny, poczym użytkowany jako filialny.
Ołtarz główny późnobarokowy z elementami regencyjnymi z ok. 1740 r. Ołtarze boczne regencyjne i rokokowe z poł. XVIII w.
 

 

Pomnik bitwy pod koronowem 1410 r.

Skwer Jagiełły
Z tego miejsca 10 października 1410 r. wojska polskie wyruszyły w pogoń za wojskami krzyżackimi, którzy podjęli próbę akcji odwetowej po przegranej bitwie pod Grunwaldem w lipcu tegoż roku. Doszło do bitwy pod Koronowem. Po długim i wyczerpującym boju zwycięstwo nad wrogiem odniosły wojska polskie króla Władysława Jagiełły. Polacy przejęli inicjatywę i do rokowań pokojowych zakończonych traktatem w Toruniu 11 lutego 1411 r. (I pokój toruński) przystąpili jako zwycięzcy.
 
Wg relacja Jana Długosza: Mało w naszym wieku pamiętają tak sławnych bitew pomiędzy chrześcijanami a barbarzyńcami. Rzadkie bywają przykłady takiego męstwa, takiej wytrwałości i wzajemnego ubiegania się o zwycięstwo. A lubo wygrana pod Koronowem była rzeczywiście mniejsza niż pod Grunwaldem, wszelako ze względu na niebezpieczeństwo, wytrwałość i zapał walczących, można ją wyżej kłaść nad grunwaldzką.
 

 

2014-11-24