Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Miliony na rozbudowę muzeum

Budynek administracyjny Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4 czeka remont konserwatorski. Dobudowana zostanie też nowa część obiektu. Bydgoskie muzeum pozyskało na ten cel europejskie wsparcie, ponad 14,5 mln zł.

Projekt rozbudowy muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza zakłada remont konserwatorski istniejącego budynku przy ul. Gdańskiej. Druga część projektu przewiduje natomiast rozbudowę obiektu na zapleczu budynku (od strony wschodniej). Szacowany koszt inwestycji wyniesie ok. 21 mln zł. Bydgoszcz, reprezentowana przez Muzeum Okręgowe ubiegała się o dofinansowanie inwestycji w konkursie na projekty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
-  Przyznana dotacja na poziomie 14,5 mln zł pozwoli ogłosić przetarg na prace budowlane i podejmować dalsze działania – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani do pozyskiwania unijnego dofinansowania. Przygotowaliśmy szereg dobrych  projektów związanych z modernizacją miejskiej infrastruktury właśnie pod kątem pozyskiwania środków zewnętrznych. Stabilna kondycja finansowa i konsekwentnie budowana nadwyżka operacyjna, którą rezerwujemy na niezbędny wkład własny, pozwala myśleć o kolejnych zadaniach.

Rozbudowa muzeum umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej, podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum. Dzięki remontowi konserwatorskiemu obecny budynek ma stać się także jedną z wizytówek ulicy Gdańskiej. Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na zły stan techniczny budynku (obiekt od kwietnia 2009 roku został zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na ekspozycje zbiorów sztuki, strefę wejściową, zbiory biblioteczne i czytelnię, pracownie konserwatorskie, sale konferencyjne, sale do działań edukacyjnych itp.

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd w dobudowanej części, winda osobowa i towarowa, sanitariaty i inne rozwiązania instalacyjne). Zmodernizowany budynek znajdujący się w centralnym miejscu miasta, na przecięciu szlaków pieszych (ul. Gdańska) i rzecznych (rz. Brda), będzie miał wpływ na poprawę jakości urbanistycznej miasta zarówno w kontekście artystycznym, jak i turystycznym. Ułatwiony zostanie dostęp do szerszego grona odbiorców dóbr kultury i sztuki. Warto dodać, że ostateczny kształt projektu  opiniowali pozytywnie m.in. konserwator zabytków, architekt miasta, miejski plastyk oraz społeczna rada ds. estetyki.

Rozbudowa umożliwi zainteresowanie większej liczby bydgoszczan jego ofertą poprzez organizację cyklicznych imprez kulturalnych. Poprawią się warunki funkcjonowania pracowni konserwacji zbiorów, m.in. poprzez profesjonalne wyposażenie. 

30-07-2016, za: Oficjalny Serwis Bydgoszczy