Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

plac Wolności

 
Plac Wolności założono w 1854 r. w centralnej części rozwijającego się wtedy śródmieścia Bydgoszczy. Ulokowany w ciągu ulicy Gdańskiej sąsiaduje od południa z Parkiem im. Kazimierza Wielkiego. Plac do obecnych rozmiarów powiększono w 1859 r. i nazwano im. gen. Helmuta von Weltzien.
W południowej jego części w 1873 r. wybudowano neoromański w stylu kościół św. Piotra i Pawła, do 1945 r. ewangelicki, ob. katolicki. Tuż za kościołem, na skraju Parku w 1904 r. odsłonięto monumentalną fontannę "Potop", rozebraną następnie przez Niemców w 1943 r. i odtworzoną w 2014 r.
Natomiast pośrodku placu w 1893 r. odsłonięto pomnik cesarza Wilhelma I siedzącego na koniu. Stał tu do 1920 r. kiedy Bydgoszcz znalazła się w niepodległym państwie polskim. W 1945 r. jego miejsce zajął pomnik Wolności ku czci żołnierzy radzieckich, przemianowany w 1991 r. na upamiętniający powrót Bydgoszczy do Polski w 1920 r.
Północną pierzeję placu stanowi rząd kamienic czynszowych z przemołu XIX i XX w. oraz neogotycki gmach szkolny z 1877 r.

        
Kościół św. Piotra i Pawła w południowej części placu Wolności
Zbudowany w latach 1872-1876 wg proj. Friedricha W. Adlera z Berlina dla gminy ewangelickiej. Od 1945 r. należy do katolików, chociaż w tymże roku władze miejskie planowały rozbiórkę kościoła w celu pozyskania miejsca pod budowę pomnika Józefa Stalina.
Charakteryzuje się dużych rozmiarów 8-boczną kopułą nakrywającą nawę oraz wieżą zwieńczoną iglicą.
Wewnątrz m.in. obraz Najświętszej Marii Panny z 1854 r. bydgoskiego malarza Maksymiliana Piotrowskiego umieszczony w neobarokowym ołtarzu w 1957 r.
Wnętrze pokryte niehistoryczną polichromią z tegoż roku.
 
Północno-zachodni narożnik placu Wolności.
Budynek po lewej z 1909 r. w stylu historyzującego modernizmu. Budynek po prawej, autorstwa J. Święcickiego, 1898 r. w stylu neobarokowym (patrz niżej).

Fontanna "Potop", przedstawiająca sceny biblijnego potopu, została odsłonięta w 1904 r. i wkrótce stała się ulubionym miejscem bydgoszczan. Rozebrana w 1943 r. została odtworzona w 2014 r.
 
Narożna kamienica plac Wolności 1, 1898 r., jedno z najbardziej reprezentacyjnych dzieł bydgoskiego architekta, Józefa Święcickiego, zbudowana dla Ernsta Wolffa.
Parter przeznaczono na sklepy i restauracje, górne piętra na mieszkania czynszowe. Mieszkania w tak nowoczesnej i prestiżowej lokalizacji były drogi, a ich posiadanie świadczyło o zamożności jej mieszkańców. Wśród ówczesnych najemców było wielu znanych handlowców, przemysłowców, urzędników i oficerów, m.in. dyrektorzy Bydgoskiego Towarzystwa Żeglugowego Friedrich Wilhelm Bumke i Ernst Müller, właściciel parowej cegielni w Fordonie Heinrich Englemann, pułkownik i komendant 34 Pomorskiego Pułku Fizylierów Alexander Kluck.
W okresie do 1939 r. posiadała prywatnych właścicieli.
W 1945 r. ulokowano w kamienicy miejską siedzibę NKWD. W celu upamiętnienia Polaków zamordowanych tu podczas urzędowania tej instytucji, w 1993 r. na fasadzie odsłonięto tablicę pamiątkową. Po II wojnie światowej kamienica przeszła na własność Administracji Domów Miejskich, wtedy też duże mieszkania dzielono na mniejsze, przebudowano układ sanitarny i grzewczy niszcząc wiele z oryginalnego wystroju (sztukaterie, malowidła, piece kaflowe itp.), a lokale parteru połączono w jedną przestrzeń.
Elewacje są bogato zdobione pilastrami, motywami kartusza i roślinnymi, balkonami o pełnych i tralkowych balustradach ponad gzymsem budynku. Naroże kamienicy jest zaokrąglone, zwieńczone wieżą nakrytą cebulastym hełmem.

2014-10-13