Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Rewitalizacja Starego Fordonu

Z końcem kwietnia ogłoszony zostanie przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rewitalizacji terenów nadwiślańskich w Starym Fordonie, włączonym w 1973 r. do Bydgoszczy dawnym miasteczku nadwiślańskim. W maju dzięki inicjatywie mieszkańców odbędzie się też pierwsze „Święto Starego Fordonu”.

W ramach rewitalizacji Starego Fordonu w ubiegłym roku zostało zlecone opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn. „Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie”. Zakres przygotowanej koncepcji obejmuje zagospodarowanie terenów bulwarów nadwiślańskich wraz z rozbudową i modernizacją układu drogowego na obszarze od ul. Flotylli Wiślanej do ul. Rybaki w Bydgoszczy, przy uwzględnieniu uwarunkowań terenowych, transportowych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Przyjęte rozwiązania zapewnią m.in. miejsce dla odpoczynku i rekreacji zarówno mieszkańcom Bydgoszczy jak i turystom oraz poprawią dostępność komunikacyjną tego rejonu.

Gotowa koncepcja 
Osią projektu są ciągi: pieszy i rowerowy wraz z ul. Promenada, które zapewniają połączenie wału nadwiślańskiego z ul. Nad Wisłą. Nowa trasa będzie poprowadzona na umocnionym nasypie u podnóża skarpy, o szerokości od paru do parunastu metrów. Istniejące dojścia do Promenady i nabrzeża zostaną zmodernizowane, powstaną również nowe połączenia. Projekt przewiduje częściowe umocnienie brzegu w sąsiedztwie portu, umożliwiające zejście do Wisły i cumowanie pomostów, a w przyszłości rozbudowę portu rzecznego z dostosowaniem do żeglugi indywidualnej o charakterze rekreacyjnym. Projektowane tereny będą obsługiwane przez nowy odcinek ul. Frycza-Modrzewskiego oraz przedłużenie ul. Promenada. 
Na terenach okresowo zalewanych powstanie zagospodarowanie łatwe w utrzymaniu i niegenerujące dużych nakładów finansowych w celu odbudowy po powodzi. Będą to tereny rekreacyjne i elementy takie jak ścieżki pieszo – rowerowe, boiska sportowe, polany piknikowe, biwakowe czy park rowerowy. W strefie NATURY 2000 rozważa się utworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej, oprowadzającej zwiedzających po starorzeczu Wisły. 
Drogi objęte zakresem koncepcji tj. ul. Promenada, ul. Filomatów, ul. Zakładowa, ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Rybaki, ul. Kapeluszników (od ul. Sikorskiego w kierunku Wisły), przedłużenie ul. Ordynackiej (od ul. Cierpickiej do ul. Sikorskiego) znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Po wykonaniu właściwej podbudowy istniejące nawierzchnie zostaną odtworzone, natomiast nowe odcinki będą wykończone w zbliżony sposób aby tworzyły harmonijną całość. Teren opracowania zostanie wyposażony w elementy małej architektury i oświetlenie.

Teraz projekt 
Przygotowana koncepcja jest podstawą do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. ZDMiKP planuje ogłoszenie przetargu do końca kwietnia. Zakres dokumentacji zostanie poszerzony o przebudowę ul. Bydgoskiej, na której ulegnie zmianie rodzaj zastosowanej nawierzchni tj. kostka kamienna zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną z wprowadzonymi akcentami, w miejscach ścieków ulicznych (obrzeża jezdni), w postaci kostki kamiennej. Zmiana rodzaju nawierzchni (zaakceptowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków) ma poprawić komfort mieszkańców i zmniejszyć poziom hałasu.

Zaczynamy od Wyzwolenia 
Inwestycją, która będzie realizowana jeszcze w 2015 roku na terenie Starego Fordonu jest remont jezdni ul. Rynek (na odcinku ulic Bydgoska – Wyzwolenia) oraz ul. Wyzwolenia (na odcinku ulic Rynek – Krygera). Szacujemy, że prace te kosztować będą około 1 miliona złotych. 
- Zdajemy sobie sprawę, że to jedna z ważniejszych inwestycji dla mieszkańców Starego Fordonu dlatego kierujemy ją już w tym roku do realizacji. Jednocześnie miasto będzie zabiegać  o refinansowanie  tego zadania ze środków europejskich. Warto jednak zaznaczyć, że to dopiero początek dużych prac zaplanowanych w Starym Fordonie – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. 
Gotowymi projektami rewitalizacji Starego Fordonu wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowych ZDMiKP powinien dysponować w 2016 roku. Główne prace budowlane planowane są na lata 2016-18. Miasto zamierza realizując ten projekt aplikować o dostępne fundusze unijne.

Święto Starego Fordonu 
W dniach 16-17 maja Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu organizuje Święto Starego Fordonu. Wstępny program zakłada występy artystyczne, inscenizacje historyczne, zlot starych samochodów, koncerty. Imprezie towarzyszyć będzie też „Jarmark Starofordoński”  (m.in. produkty ekologiczne, regionalne, wyroby artystyczne). Imprezę wspiera Miasto. 

18-04-2015, za: Oficjalny Serwis Bydgoszczy