Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Kolejny etap rewitalizacji salonu miasta

W tym roku ruszy przebudowa kolejnych ulic na Starym Mieście. Dzięki tej inwestycji salon miasta stanie się strefą bardziej przyjazną dla pieszych i rowerzystów.

Przebudowa obejmie ulice: Rybi Rynek, Grodzka (część wschodnia i zachodnia z wyłączeniem odcina już wykonanego), Jana Kazimierza (odcinek od ul. Pod Blankami do ul. Wały Jagiellońskie), Przy Zamczysku (od ul. Grodzkiej do ul. Pl. Kościeleckich),  Zaułek, Malczewskiego, Pod Blankami, oraz ul. Przyrzecze. Zakres prac będzie podobny jak na wcześniej zrewitalizowanych ulicach. Rozebrane zostaną stare nawierzchnie, a nowe jezdnie będą wykonane z kamiennej kostki rzędowej. Chodniki zostaną natomiast wyłożone granitowymi płytami o wymiarach 50x50 cm. Przebudowane będą też zjazdy indywidualne na posesje, a w kilku punktach znajdą się donice z nasadzeniami oraz stojaki na rowery.

Ulice Zaułek, Malczewskiego, Grodzka (od Malczewskiego do Mostowej), Pod Blankami (od ul. Trybunalskiej do ul. Długiej) i Przyrzecze (odcinek od Ku Młynom do ul Farna) będą miały charakter ciągów pieszo–jezdnych. Oznacza to, że jezdnia i chodniki znajdą się w jednym poziomie. Przekrój uliczny czyli jezdnię ograniczoną z obu stron krawężnikiem, zachowają ulice: Grodzka (odcinek od ul. Mostowej do ul. Bernardyńskiej), Przy Zamczysku, Pod Blankami (odcinek od ul. Podwale do ul. Trybunalskiej), Jana Kazimierza (odcinek od ul. Wały Jagiellońskie do ul. Pod Blankami). Natomiast na skrzyżowaniu ulic Magdzińskiego i Przy Zamczysku zaprojektowano budowę wyniesionego skrzyżowania, które ma uspokajać ruch. Wszystkie uliczki będą wyposażone w nowe odwodnienie, stylowe oświetlenie. Warto dodać też, że przy ul. Przy Zamczysku przewidziano budowę zatoki postojowej dla autokarów. Projekt zakłada również przebudowę placu Rybi Rynek uwzględniającą zmianę jego funkcji użytkowej. Zamiast miejskiego parkingu powstanie tam plac publiczny przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego.

Większość przebudowanych ulic objętych opracowaniem będzie ciągami jednokierunkowymi. Jako dwukierunkowe funkcjonować będą jedynie ulice: Grodzka (na odcinku od ul. Podwale do ul. Bernardyńskiej), ul. Przy Zamczysku, ul. Jana Kazimierza (na odcinku od ul. Wały Jagiellońskie do ul. Pod Blankami). Istniejące na terenie inwestycji oznakowanie pionowe zostanie wymienione zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

W budżecie na realizację tego zadania zabezpieczono 6 mln złotych. Prace zgodnie z wcześniejszymi  uwagami mieszkańców rozpoczną się po wakacjach i podobnie jak podczas poprzedniej realizacji, zostaną podzielone na etapy. Miasto, jeśli tylko pojawi się taka możliwość, będzie przy tych projektach aplikować o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Uzupełnieniem tego zadania będzie też rewitalizacja płyty Starego Rynku. Obecnie trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Zaktualizowanym projektem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami miasto dysponować będzie w III kwartale br.

25-02-2015, za: Oficjalny Serwis Bydgoszczy